ESTA VRAGEN VOOR NEDERLANDSE BURGERS

Visa Waiver Programma (VWP)

Het Visa Waiver Programma is een programma van de Amerikaanse overheid dat burgers van deelnemende landen in staat stelt de Verenigde Staten binnen te komen voor toeristische of zakelijke reizen zonder een visum aan te vragen. Het voordeel van naar de Verenigde Staten reizen met ESTA-reistoestemming in plaats van een visum, is dat u al op korte termijn naar de Verenigde Staten kunt reizen. Hoewel burgers van de deelnemende landen, waaronder Nederland, in aanmerking komen om een aanvraag in te dienen, kan niet iedereen de Verenigde Staten binnenkomen op grond van het visumontheffingsprogramma. Reizigers uit niet-deelnemende landen moeten vooraf een B-1 of B-2 Visitor Visa aanvragen. Merk op dat uw ESTA-reistoestemming (ESTA) vooraf moet worden aangevraagd, terwijl het formulier I-94W gewoonlijk wordt ingevuld terwijl u naar de VS vliegt of voordat u aankomt op de Amerikaanse haven van binnenkomst.

ESTA VRAGEN VOOR NEDERLANDSE BURGERS

WELKE GEGEVENS ZIJN NODIG OM EEN ESTA-AANVRAAG IN TE DIENEN?

De reiziger moet de volgende persoonlijke informatie verstrekken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, paspoortnummer, land van afgifte en vervaldatum van het paspoort, staatsburgerschap. De aanvrager moet ook vragen beantwoorden over veroordelingen voor bepaalde misdrijven, overdraagbare ziekten, arrestaties en eerdere uitzettingen of intrekkingen van visa. Aanvragers kunnen ook informatie verstrekken over hun reisschema, ... zoals de bestemming, het hotel en het vluchtnummer. ESTA-aanvragen kunnen op elk moment worden ingevuld voordat naar de VS wordt gereisd en in de meeste gevallen kan het systeem vrijwel onmiddellijk bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor reizen in het kader van het VWP. De Amerikaanse overheid raadt reizigers echter aan een ESTA-aanvraag in te vullen zodra zij een reis naar de Verenigde Staten beginnen te plannen. VWP-reizigers hoeven geen specifieke plannen te hebben om de Verenigde Staten te bezoeken voordat zij een ESTA aan te vragen, maar reizigers wordt aangeraden om informatie over hun bestemming en reisroutes te delen indien deze informatie beschikbaar is. Een goedgekeurde ESTA-aanvraag is twee jaar geldig, of tot het paspoort van de aanvrager verloopt.

Lees meer

KUNNEN REIZIGERS EEN ESTA AANVRAGEN ZONDER SPECIFIEKE, GEDETAILLEERDE REISPLANNEN TE HEBBEN?

Aanvragers uit Nederland hoeven geen gedetailleerde en specifieke plannen te hebben om naar de Verenigde Staten te reizen voordat ze een ESTA-aanvraag indienen. Indien de reisplannen nog niet vaststaan, hoeven de velden voor de reisgegevens niet worden ingevuld. De reisgegevens kunnen worden bijgewerkt zodra de reisplannen definitief zijn. Het is niet nodig de reisgegevens bij te werken als deze veranderen nadat het ESTA ... is goedgekeurd. De Amerikaanse overheid raadt aan om aanvragen voor reistoestemming zo vroeg mogelijk in te dienen. Een ESTA-reistoestemming is niet hetzelfde als een visum. Het voldoet niet aan de wettelijke en reglementaire vereisten om in plaats van een Amerikaans visum te kunnen voorleggen wanneer dat volgens de Amerikaanse wetgeving vereist is. Personen met een geldig visum zullen de Verenigde Staten kunnen bezoeken voor het doel waarvoor het werd afgegeven. Personen die met een geldig visum reizen, hoeven geen ESTA aan te vragen.

Lees meer

WAT MOET EEN REIZIGER DOEN ALS DE ESTA-AANVRAAG WORDT AFGEKEURD?

Indien een ESTA-aanvraag niet wordt goedgekeurd door de regering van de VS en de aanvrager wil wel doorgaan met zijn plan om naar de Verenigde Staten te reizen, dan kan deze een bezoekersvisum aanvragen bij een Amerikaanse ambassade of consulaat. Tenzij zijn of haar situatie is gewijzigd, komt de reiziger niet in aanmerking voor een ESTA. Als u een vraag in de ESTA-aanvraag verkeerd hebt geïnterpreteerd of als u ervan uitging dat iets in uw context een reden voor ... uw afwijzing was en later ontdekte dat dit niet het geval was, raden wij u aan contact op te nemen met officiële bronnen om uw antwoord te herzien.

Lees meer

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens van reizigers in het ESTA-systeem opgeslagen?

ESTA-aanvraaggegevens worden bewaard voor de geldigheidsduur van het ESTA, die doorgaans twee jaar bedraagt of tot het paspoort van de reiziger vervalt, indien dat eerder is. Het Amerikaanse Departement van Binnenlandse Veiligheid bewaart deze informatie vervolgens nog een jaar voordat het de informatie gedurende twaalf jaar archiveert met het oog op rechtshandhaving, nationale veiligheid of onderzoeksdoeleinden.

Zodra de informatie is opgeslagen, wordt het aantal autoriteiten dat toegang heeft tot de informatie verder beperkt. Deze bewaring strookt met de bevoegdheid van het CBP (Customs and Border Protection) om grenscontroles uit te voeren.

Gegevens die verband houden met actieve wetshandhavingsdossiers, handhavingsactiviteiten, onderzoeken of zaken, waaronder afgewezen ESTA-aanvragen, zullen beschikbaar zijn voor de duur van de wetshandhavingsoperaties waarop ze betrekking hebben.

Dankzij ESTA kan het papieren I-94W-formulier in de lucht en op zee worden geautomatiseerd. Wanneer een VWP-bezoeker via het automatische systeem wordt toegelaten, wordt het bijbehorende toelatingsdossier 75 jaar lang bewaard, in volledige overeenstemming met het bewaarschema voor I-94W.

I-94W- en I-94-gegevens worden gedurende deze periode bewaard om ervoor te zorgen dat informatie over een specifieke toelating tot de Verenigde Staten toegankelijk is voor immigratie- of andere handhavingsdoeleinden.

Wat zijn de ESTA-landen?

Landen die in aanmerking komen voor het Visa Waiver Programma en het elektronisch systeem voor reisvergunningen (ESTA):

 • Andora
 • Australië
 • Oostenrijk
 • België
 • Brunei
 • Chili
 • Kroatië
 • Tsjechische Republiek
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • IJsland
 • Ierland
 • Italië
 • Japan
 • Republiek Korea
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Republiek Malta
 • Monaco
 • Nieuw-Zeeland
 • Noorwegen
 • Polen
 • Portugal
 • San Marino
 • Singapore
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Taiwan
 • Verenigd Koninkrijk

Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die gebruik kunnen maken van het ESTA-programma moeten een permanent verblijfsrecht hebben in Engeland, Wales, Noord-Ierland, de Kanaaleilanden, Schotland of het eiland Man.