AVG-Beleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een regelgevingskader voor de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De verordening (EU 2016/79) is met ingang van 27 april 2016 geïmplementeerd door het Europees Parlement en de Raad. De belangrijkste doelstellingen van de AVG zijn 1) inwoners van de EU meer controle te geven over de gegevens die aan bedrijven worden verstrekt, en 2) bedrijven een kader te bieden om te volgen wanneer zij gegevens van inwoners van de EU verwerken.

Niet-EU/EER-landen hebben verschillende regelgevingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Sommige regelgevingskaders zijn vergelijkbaar met de AVG, terwijl andere zeer beperkt zijn. Wereldwijde bedrijven volgen meestal het AVG-kader, omdat het wordt beschouwd als een toonaangevende norm voor gegevensverwerking.

Het world wide web bestaat uit miljoenen websites die bepaalde gegevens op de computers van de bezoekers moeten plaatsen. De opgeslagen gegevens kunnen worden gecategoriseerd als:

  1. Traceerbaar
  2. Niet-traceerbaar

 

Om deze website naar wens te laten functioneren, hoeven er geen herleidbare gegevens op de computers van bezoekers te worden opgeslagen. Alle bezoekers blijven volledig anoniem. De enige niet-traceerbare gegevens die worden verzameld, hebben betrekking op technische analyse. Wij maken gebruik van een SSL (secure socket layer) om de gegevensoverdracht van en naar onze website te beschermen.

 

Traceerbare gegevens worden alleen verstrekt door bezoekers die contact met ons opnemen. U bepaalt zelf wat u naar ons schrijft. Als u ervoor kiest contact met ons op te nemen, zijn wij op de hoogte van de informatie die u verstrekt. Zodra wij op uw e-mail hebben gereageerd, wordt deze definitief verwijderd, samen met eventuele bijlagen die u hebt bijgevoegd. Wij bewaren geen identificeerbare gegevens om welke reden dan ook.

 

Deze website is bedoeld voor bezoekers van 18 jaar of ouder.